• Základní škola

  Základní škola

  Budova školy pochází z roku 1885. Postavena byla za neuvěřitelně krátkou dobu. 1. dubna 1885 byl položen základní kámen a už 15. září téhož roku byla dostavěna, otevřena a slavnostně vysvěcena. Od té doby prošla řadou rekonstrukcí. V současné době má dvě třídy, do nichž docházejí žáci 1. – 5. ročníku.

  Kříž pod školou

  Kamenný kříž pod školou pochází z roku 1801. Původně stával jinde, pod školu byl přemístěn v roce 1895, kdy se stavěla silnice.

 • Obecní úřad

  Obecní úřad v České Rybné

  Budova Obecního úřadu v České Rybné u Žamberka se nachází na začátku obce u silnice vedoucí od obce Hejnice. Dům postavila roku 1928 místní záložna Kampelička. Společně s obecním úřadem je zde umístěno pracoviště České pošty a obecní knihovna.

 • Hřbitov

  Hřbitov

  Postaven byl obcí převážně dobrovolnou prací občanů roku 1947 podle projektu Ing. Zelenky z lomu v Liticích, odkud byl dodán i potřebný kámen a betonové bloky na oplocení. Hlavní bránu zhotovil zámečník Jaroslav Svoboda z Hejnic. Obec zřídila také přístupové cesty ke hřbitovu.

 • Kříž pod hřbitovem

  Kříž pod hřbitovem

  Tento kříž je darem sopotnické farnosti obci v době, kdy byl zřízen místní hřbitov. Vichřice EMMA ho roku 2008 značně poškodila, ale byl restaurován a znovu vysvěcen. Prostor před křížem slouží jako místo posledního rozloučení se zesnulými.

 • Pomník Svaté Trojice

  Pomník Svaté Trojice

  Tento pomník stojí na rozcestí na Příčnici u Kletné. Její současná podoba je už třetí verzí. Původní pomník Svaté Trojice byla postavena roku 1870. Vyrobena byla z kamene a kolem byl železný plůtek. V 70. letech byl poškozen vandaly. Na jejím místě vznikl pomníček z terasa, který však neodolal náporům počasí. Současný pomník je opět z kamene a v roce 2012 byl slavnostně vysvěcen.

 • Kříž na Kopečku

  Kříž na Kopečku

  Tento posvátný kříž, byl postaven neznámým sopotnickým občanem v roce 1842. V roce 1942 byla provedena nutná oprava v ceně 1400Kč.
  V roce 1955 došlo ke změně hranic pozemků a tento kříž byl i s jinými pozemky, převeden ze Sopotnice do České Rybné.
  V roce 2014 obec Česká Rybná provedla opravu tohoto kříže, který byl poškozen vlivem povětrnostních podmínek. Náklady na opravu činili 80 000Kč. Dne 3. 5. 2014 byl slavnostně vysvěcen děkanem Oldřichem Kučerou ze Žamberka.

 • Památník padlých vojínů

  Památník padlých vojínů

  Tento památník se nachází v prostoru pod základní školou. Je to již jeho třetí podoba. Slavnostně odhalen byl roku 2004. První památník, socha legionáře, se jmény padlých vojínů v 1. světové válce, stával před pohostinstvím. V období komunismu musela být socha odstraněna. Druhý pomník z terasa neodolal zubu času a byl nahrazen současným žulovým kamenem.

mapa

Kde nás najdete?

Obec Česká Rybná se nachází v okrese Ústí nad Orlicí

Česká Rybná

Obec Česká Rybná

Česká Rybná je malá obec v okrese Ústí nad Orlicí. Nachází se v Žamberské  pahorkatině asi 7 km západně od Žamberka. Trvale zde žije 399 obyvatel. První písemná zmínka o obci původně zvané České Rybné je z roku 1492. Jméno České se jí dostalo podle většího počtu rybníčků u statků, avšak je možné, že jméno Rybná obec získala podle potoka, který jí protéká a který se jmenuje "Rybné". Ve znaku obce jsou dvě ryby.

něco z historie

Důležité odkazy

Místa v okolí

Infocentra v okolí