Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášk

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná č.1/2003 o znaku a praporu a jejich užívání Obec

03.10.2003 

Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná č.1/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003, o znaku a vlajce a jejich užívání

01.10.2004 

Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná č. 12016-Požární řád obce Česká Rybná

01.08.2016

Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná č. 22016-Stanovení podminek k zabezpečení požární ochrany při akcích

01.08.2016

Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce Česká Rybná o místním poplatku ze psů 01.01.2024

Usnesení zastupitelstva - viz. Úřední deska