Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Daň z nemovitých věcí od 1. 1. 2014

Daň z nemovitých věcí od 1. 1. 2014    Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2013 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), že mají  dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb.    povinnost  podat   daňové přiznání   do  31.1.2014.

 

     Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání ( dle § 250 zákona č.280/2009 Sb.).

 

     Dále sdělujeme, že dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pozbývá k 31.12.2013 platnosti. Daňové souvislosti dědictví a darování se od 1. ledna 2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů, převody nemovitostí  nově upravuje  zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

 

    Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cznebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.

 

 

                                                                                                  Ing. Miroslav Buryška

                                                                                           ředitel územního pracoviště FÚ